กรดอะมิโน ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน มีประมาณ กี่ชนิด อารัยบ้าง ?

1

คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-16T11:28:10+07:00
ชื่อกรดอยู่ในไฟล์ครับ
อะตอมของแอลฟาคาร์บอนในกรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิด ยกเว้นในกลัยซีน เป็นอะตอมคาร์บอนที่ไม่สมมาตรหรือไครัลคาร์บอนอะตอม คือมีหมู่ที่แตกต่างกัน 4 หมู่ เกาะอยู่กับอะตอมคาร์บอนนี้ ซึ่งกรดอะมิโนที่มีอะตอมคาร์บอนที่ไม่สมมาตรจะแสดงสมบัติ optical activity คือสามารถหมุนระนาบแสงโพลาไรซ์ได้ 
กรดอะมิโนทุกชนิดที่พบในโปรตีนตามธรรมชาติจะมี configuration แบบ L- เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานกลีเซอราลดีไฮด์ โดยที่ configuration แบบ D- และ L- เป็นไอโซเมอร์ซึ่งเป็นภาพเงากระจกซึ่งกันและกัน หรือเรียกว่าเป็น อีแนนทิโอเมอร์