คำตอบ

2014-01-11T22:00:54+07:00
           สงครามเย็นเป็นการประจัญหน้าระหว่างกลุ่มประเทศประชาธิปไตย(โลกเสรี)นั่นคือสหรัฐอเมริกาและอีกฝ่ายคือกลุ่มประเทศระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งก็คือสหภาพโซเวียต มหาอำนาจผู้นำกลุ่มประเทศทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันเพื่อเป็นผู้นำโลก
           สถานการณ์นี้เริ่มตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 1974 และสิ้นสุดลงเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย