สมศ. หรือป่าว ถ้าสมศ.คือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
แต่ถ้าสมส. ไม่ทราบคะ
ก้อสามีไม่มีความสุขยังงัยล่ะคร้า555>-<

คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-27T00:47:17+07:00
สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)