คำตอบ

2014-01-29T01:58:42+07:00
ภาษาไทยในยุคนี้เกี่ยวกับการที่คนไทยเรานั้นแปลงภาษาที่มีมาตั้งแต่โบราณ ได้นำวมาประยุกต์ใช้ จนเกิดเป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม ที่ผมเรียกว่า..อ่านยากสุดๆ หรือที่เรารู้จักกันคือภาษาสก๊อยนั่นเอง