เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

คำตอบ

  • missaurat
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-08T13:49:45+07:00
Past simple tense ใช้กับเหตุการณ์ที่ เกิดและจบเรียบร้อยแล้วในอดีตค่ะ
ใช้ verb ช่อง 2 และใช้ did เป็น verb  ช่วย น่ะค่ะ
รูปพิเศษ ของ v.to be คือ is , am เปลี่ยนเป็น  was ส่วน are เปลี่ยนเป็น were
  • Minkk
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-08T20:49:35+07:00