คำตอบ

  • hayo
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-03T19:28:21+07:00
เห็นคำถามแล้วขี้เกียจ แต่ก็อยากจะตอบค่ะ 555
a-ant
b-bird
c-cat
d-dog
e-elefant
f-fish
g-giraffe
h-horse
i-insect
j-jellyfish
k-kangaroo
l-lion
m-monkey
n-narwhal
o-ox
p-penguin
q-quelea
r-rabbit
s-sheep
t-turtle
u-urial
v-vicuna
w-whale
x-xerus
y-yak
z-zebra
ได้เท่านี้แล = =