คำตอบ

2014-01-29T20:46:30+07:00
สารสนเทศ เป็นพื้นฐานของนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมมาจากสารสนเทศ