คำตอบ

2014-01-19T17:10:01+07:00
พาย คือ อัตราส่วนของเส้ารองวงกับ้ส้นป่านจุดศูนย์กลาง ซึ่งมีค่าประมาณ 3.14 กว่าๆ แต่เราจะใช้ 3.14 หรือ 22/7 อต่ที้งสองค่าค่ นี้ก็ไม่ใช่ค่าที่แท้จริงขืงพายแต่เป็นเะยงค่าใกล้เคียง
  • manywtf
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-19T19:15:57+07:00
เป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ที่เกิดจากความยาวเส้นรอบรูปวงหารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม มีค่าประมาณ 3.14 

ยังไงถ้าไม่เข้าใจตรงไหนส่งข้อความมาถามเราได้นะคะ ^______^