อยากได้ข้อมูล ตามต่อไปนี้
- ท่านั่งการเล่นขิม
-การจับไม้ขิม
วิธีการดูแลรักษา ขิม

1

คำตอบ

2014-02-22T19:22:10+07:00
ท่านั่ง : นั่งพับเพียบให้อยู่ตรงกลางขิม ระยะห่างประมาณ ๑ คืบ นั่งตัวตรงไม่โน้มตัวไปทางใดทางหนึ่ง
การจับไม้ขิม : นิ้วหัวแม่มือจะอยู่ด้านบน นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางและ นิ้วก้อย รองรับไม้ขิมอยู่ด้านล่างโดยให้ปลายนิ้วก้อยสัมผัสกับปลาย ด้ามไม้ขิมพอดี เมื่อจับตามลักษณะนี้แล้วให้เน้นกำลังบีบไม้ขิม 3 จุดด้วยกันคือ ที่ปลายนิ้วหัวแม่มือ ที่ปลายนิ้วชี้ และ ที่ปลายนิ้วก้อย
วิธีการดูแลรักษา : ไม้ขิมควรมีกล่องใส่ที่มิดชิด หรือถ้าเป็นถุงต้องระมัดระวังจากการกระทบกระเทือนเพราะไม้ตีมี ความอ่อนแอมาก ทำความสะอาดขิม ควรใช้ที่ปัดฝุ่นหรือแปรงขนาดเล็กปัด