นกกลุ่มหนึ่งบินมาจากกรุงเทพ50ตัวแล้วอีกกลุ่มหนึ่งบินมาจากเชียงใหม่51ตัวจะเจอกันอีกทีที่ไหน

2

คำตอบ

2014-01-06T19:49:32+07:00
2014-01-08T09:32:20+07:00
ถ้าตอบแบบทางการจุดศูนย์กลางที่จังหวัดนครสวรรค์ ถ้าตอบแบบเด็ก กวนๆ คือที่ร้อยเอ็ด เพราะ 50+51=101