วิธีการบรรเทาปัญหา

ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กในสังคม
และ

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสังคมข เป็นเพราะอะไร อย่างไร

1

คำตอบ

2014-02-03T23:59:00+07:00
ปัญหาของการเรียนรู้ส่วนใหญ่มักเกิดจากตัวผู้สอน และสภาพแวดล้อมในการเรียนเป็นหลักครับ เพราะผมเคยอ่านงานวิจับเข้าบอกว่า ถ้าผู้สอนไม่สอบประสบความสำเร็จหรือเตรียมเนื้อหาไม่ดีมากพอที่จะสอนเด็ก เด็กก็จะไม่ฟังสิ่งที่สอน อันที่จริงเด็กเค้าก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นกับอาจารน์ทุกคน เพียงแต่สิ่งที่ท่านสอนนั้นไม่เข้าใจ หรือบริบทในช่วงนั้นอาจจะไปอยู่ในช่วงของกีฬาสี หรือสภาพห้องเรียนที่แย่ก็เป็นปัจจัยหนึ่่งที่ทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู มักเกิดจากการที่ครูเตรียมเนื้อหามาไม่ดีพอ ครูที่เป็นนักศึกษาฝึกสอนที่โรงเรียนของผมโดนมาแล้วครับ เนื่องจากพี่เข้าเตรียมเนื้อหามาไม่ดีพอ คือเรารู้แล้วเรื่องนั้น แต่กลับไปนั้นอีกเรื่อง พอตอนออกสอบกลับเน้นเรื่องที่สอนไม่ค่อยเยอะมากกว่า โดนเด็กจวกไปเละเหมือนกันครับ เพราะการสอนไม่ใช่การอ่านชีสไปด้วยสอนไปด้วย แต่ต้องทำให้ผู้เรียนให้มีความสุขกับการเรียนที่เป็นอยู่ อันที่จริงถึงสภาพก้องจะเละแคไหน มันก็เรียนได้ แต่กับพวกสมาธิสั้น หรือว๊อกแวํกก็จะนั่งเรียนไม่ได้ นั่นก็เป็นอีกปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขครับ