เหตุ1.นักศึกษาบางคนเรียนเก่ง 2.คนเรียนเก่งบางคนขยัน ผล:นักศึกษาบางคนขยัน

1

คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-27T00:59:58+07:00
เหตุ1.นักศึกษาบางคนเรียนเก่ง 2.คนเรียนเก่งบางคนขยัน ผล:นักศึกษาบางคนขยัน