ของเหลวดั้งเดิมที่ผ่านการพาสเจอไรเซชั่นโดยหลุยส์ ปาสเตอร์คือของเหลวชนิดใด?

1

คำตอบ

  • Ammy
  • มือใหม่
2014-01-08T23:58:59+07:00
ของเหลวนั้นคือไวน์ แต่เดิมนั้นเขาต้องการแก้ไขปัญหาสภาพความเป็นกรดของไวน์ในภูมิภาคตะวันออกของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ