คำตอบ

  • hning7540
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-07T20:53:25+07:00
ตามที่เข้าใจน่ะ อุปสงค์คือความต้องการซื้อ อุปทานคือความต้องการขาย
2014-01-07T23:52:46+07:00
อุปสงค์คือการวัดปริมาณของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการในขณะเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่นจักรยาน อุปสงค์นั้นแปรผกผันกับราคา ซึ่งหมายความว่า ยิ่งจักรยานมีราคาสูงเท่าใด ลูกค้าก็จะต้องการน้อยลง และถ้าจักรยานมีราคาต่ำ ลูกค้าก็จะต้องการมากขึ้น อุปทานคือการวัดปริมาณของจักรยานที่ผู้ผลิตได้ขึ้นและพร้อมขายให้ลูกค้าในขณะเวลาหนึ่ง อุปทานแปรผันตรงกับราคา ยิ่งราคาจักรยานสูงเท่าใด ก็จะมีปริมาณจักรยานเหลือมากเท่านั้นเนื่องจากมีการซื้อน้อย