จงหาพื้นที่ที่มากที่สุดของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ที่สามารถบรรจุในครึ่งวงกลม ที่มมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 12 นิ้ว

1

คำตอบ

2014-01-17T20:13:53+07:00
144 ตารางนิ้ว เพราะความยาวของเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมที่บรรจุอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมนี้มีค่าเท่ากับความยาว1ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส