คำตอบ

2014-01-17T20:46:53+07:00
เป็นสหกรณ์แห่งแรกที่เกิดขึ้นในประทศไทย เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก