คำตอบ

2014-01-29T22:13:12+07:00
คาร์ก คือหน่วยที่เล็กที่สุดที่นักวิทยาศษสตร์ค้นพบ ซึ่งเล็กกว่าอะตอม โปรตอน ,นิวตรอน และอิเล็กตรอนซะอีก