ผลกระทบทางการเมืองที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นอย่างไร?

1

คำตอบ

2014-01-19T16:34:21+07:00
ประเทศที่เป็นมหาอำนาจเดิมที่เป็ฝ่ายแพ้ต้องทำสนธิสัญญาสีนติภาพประเทศผู้ที่ชนัร่างขึ้น