ฉันขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามนี้ได้หรือไม่:รัฐธรรมนูญคืออะไร??

1
ได้ค่ะ
คุณลองหาในเน็ตดูสิค่ะ

คำตอบ

2014-01-08T09:23:24+07:00
รัฐธรรมนูญ หมายถึงกฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐ