คำนวณความเร่งเฉลี่ยของรถยนต์ที่เปลี่ยนความเร็วจาก 0 เมตร/วินาที เป็น 15 เมตร/วินาที ภายในเวลา 5 วินาที

1