ภาคเหนือ
ภาคเหนืออ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของไทยค่ะ ขอเพิ่มเติมให้ว่าจังหวัดที่อยู่บนสุดของไทยคือ เชียงรายนะคะไม่ใช่เชียงใหม่//คล้ายกันนะ

คำตอบ

  • missaurat
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-08T13:25:32+07:00
  • FewFM
  • มือใหม่
2014-01-08T14:23:26+07:00