คำตอบ

  • virunj
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-23T04:02:20+07:00
2ประเภท ได้แก่ ปริมาณที่เป็นเว็กเตอร์ และปริมาณที่เป็นเสกลล่า 
 เวกเตอร์จะมีทั้งขนาดและทิศทางในขณะที่เสกลล่ามีแต่ขนาดไม่มีทิศทาง
2014-01-24T23:27:56+07:00
มี 2 ประเภทค่ะ คือ ปริมาณเวกเตอร์ และ ปริมาณสเกลาร์
ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่มีขนาดและทิศทาง เช่น มวล ระยะทาง การกระจัด เป็นต้น
ปริมาณสเกลาร์ คือ ปริมาณที่มีขนาดแต่ไม่มีทิศทาง เช่น ความสูง ความยาว พื้นที่ เป็นต้น