ยกตัวอย่างประโยคของคำนามภาษาอังกฤษมา3ประโยคให้หน่อยค่ะ

1