คำตอบ

  • ake
  • มือใหม่
2014-01-09T16:31:31+07:00
สถานกงศุล ทำหน้าที่ คอยช่วยเหลือในเชิงพาณิชย์และดูแลผลประโยชน์
ของคนชาตินั้นๆที่แต่ละประเทศผู้แต่งตั้งกงสุลที่ไปอยู่ในต่างประเทศนั้น ๆ 
สถานทูต ทำหน้าที่ ผู้แทนในการเจรจาและดูแลผลประโยชน์
คนที่อาศัยอยู่ในชาติแต่ละประเทศนั้นๆ