คำตอบ

  • manywtf
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-19T18:04:26+07:00
หินย้อยก็คือหินที่ย้อยมาจากข้างบน
หินงอกก็คือหินที่งอกจากพื้นค่ะ 
หินงอกกับหินย้อยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มหัศจรรย์และคล้ายคลึงกันค่ะ ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาของหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกรดคาร์บอนิกแล้วเกิดเป็นหินย้อยย้อยห้อยหัวลงมาจากเพดานถ้ำเพราะน้ำระเหยออกไปจนหมดอย่างรวดเร็ว แต่หินงอกเกิดเมื่อน้ำไหลตกลงมาที่พื้นแล้วน้ำระเหยไปช้ากว่าจึงเกิดอยู่ที่พื้นค่ะ
2014-01-25T14:57:22+07:00
หินงอกกับหินย้อยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มหัศจรรย์และคล้ายคลึงกันค่ะ ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาของหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกรดคาร์บอนิกแล้วเกิดเป็นหินย้อยย้อยห้อยหัวลงมาจากเพดานถ้ำเพราะน้ำระเหยออกไปจนหมดอย่างรวดเร็ว แต่หินงอกเกิดเมื่อน้ำไหลตกลงมาที่พื้นแล้วน้ำระเหยไปช้ากว่าจึงเกิดอยู่ที่พื้นค่ะ