คำตอบ

  • pearwa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-01T14:06:52+07:00
แบ่งได้ 4 ยุค คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์  ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ ถูกไหมไม่รู้