จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง แผนการสอนในส่วนสาระสำคัญ ควรเขียนประมาณไหนค่ะ ((เกี่ยวกับการแนะแนว))

1

คำตอบ

2014-01-12T16:53:58+07:00
ข้อดีข้อเสียของคุณค่ะ ประมาณว่า จุดแข็งคือเป็นคนรอบครอบ