คำตอบ

2014-01-29T20:48:27+07:00
หน่วยแสดงผลมีอะไรบ้าง?
หน้าจอเป็นหน่วยแสดงผลเป็นอะไร?
ลำโพงเป็นหน่วยแสดงผลอะไร?
เครืองปริ้นเป็นหน่วยแสดงผลอะไร?