อยากทราบว่า นิยามของ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดยละเอียด

ขอบคุณมากครับ

1

คำตอบ

2014-01-29T20:42:37+07:00
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ คือ การจัดการสารสนเทศต่างๆ ให้มีระบบ ระเบียบเป็นแบบเเผน