คำตอบ

2014-01-12T16:40:19+07:00
เอาคำศัพที่เราต้องการจะจำ มาต่อให้คล้องจองกัน เช่น  pan กระทะ  พระ  priest