คำตอบ

2014-01-11T16:22:54+07:00
ต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันโดยเริ่มจากตัวเองอย่างนี้จะดีกว่าคร๊