คำว่า ขอบคุณ ขอโทษ สวัสดีภาษาญี่ปุ่น อ่านเขียนยังไงคะตามลำดับ

1

คำตอบ

2014-01-12T16:38:04+07:00
อาริงาโตะ โกไซมัส   ありがとうございます。 แปลว่าขอบคุณ
โกเมนนาไซ   ごめんなさい  แปลว่าขอโทษ
คอนนิชิวา   こんにちは แปลว่า สวัสดี
คอมบังวะ- สวัสดีตอนกลางคืน
โอยาซึมินาไซ - Good Night
โดโมะ อาริงาโตะ โกไซมาส - ขอบพระคุณ
โดโมะ - ขอบคุณแบบย่อๆ หรือ ขอบใจ
ฮาริโกโตะโกชัยมัส