จะทำสื่อการสอนอย่างไรอะคะ
และเกมส์ที่เกี่ยวกับภาษาไทยอีกอะคะ
ที่เกี่ยวกับประถมศึกษาปีที่ 1-6 อะคะ

1

คำตอบ

2014-01-12T16:32:59+07:00
อาจทำเป็นเกมวงกลมคำในเพาเวอร์พอย  หรือไม่ก้ใช้โปรแกรมนาโมสร้างเกมส์ก็ได้ค่ะ