ถ้าจะทำการสรุปรายงานเกี่ยวกับวิชาดนตรีเรื่องประวัติดนตรีจะทำได้ยังไงค่ะ

1

คำตอบ

2014-01-12T16:24:44+07:00
อ่านเนื้อหาทั้งหมกของรายงานแล้วเขียนสรุปตามที่เข้าใจ