คำตอบ

2014-01-19T16:39:29+07:00
พระเจ้าอโนรธามังชอ พระเจ้าธีบอ ขออภัยนะคะทราบแคันี้ค่ะ