คำตอบ

2014-01-12T16:21:15+07:00
ภาษาที่คนไทยใช้พูดจาติดต่อสื่อสารกัน, ภาษาประจำชาติ