คำตอบ

2014-01-26T14:43:25+07:00
เรียนสิ จะได้เก่งภาษาอังกฤษไม่ยากนะแค่เท้นพื้นฐานมี12เท้น