การทำรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ ต้องเขียนบทคัดย่ออย่างไร

1

คำตอบ

2014-01-29T20:50:22+07:00
เครื่องงานคอมฯส่วนใหญ่ บทคีัดย่อต้องเกี่ยวข้องกับโครงงานที่ต้องการจะศึกษา  เหมือนกับการเกรื่นนำ แล้วค่อยๆมุ่งสู่ประเด็นหลักที่เราต้องการจะศึกษา