คำตอบ

  • KimByun
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-16T21:29:16+07:00
ราชวงศ์ฉินหรือจิ๋น จ้า ปกครองแผ่นดินจีนระหว่าง พ.ศ.322–พใศใ337(221 ปีก่อนค.ศ. – 207 ปีก่อนค.ศ.)