คำตอบ

2014-02-01T08:38:21+07:00
ควรเขียนโครงงานเกี่ยวกับเกาหลี อาจจะเป็นโครงงานสำรวจหรือวิจัยก็ได้นะครับ เกี่ยวกกับอาหาร ว่าอาหารอะไรที่คนเกาหลีเค้าชอบกินกัน