ถ้าจะบอกว่า

"วันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากกับการเดินทางแต่ก็มีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือพวกเขา

พวกเขาน่ารักมาก" จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะ

1

คำตอบ