คำตอบ

2014-01-12T23:01:35+07:00
พระบาทสมเด็จพระบรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิลตรภิเบศมาราธิบดีจักรีบริบดินสยามมินทราธิราชบรมมนาตบพิต
รัชกาลที่เท่าไรล่ะค้ะ ? ถ้าไม่ระบุก้อไม่รู้