คำตอบ

  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T19:14:37+07:00
เหมือนกับในตอนเด็กเราจะสอนง่ายควรสอนตั้งแต่เล็กๆเพราะเมื่อโตขึ้นมาก็จะสอนยากกว่าตอนเด็ก
  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-01T12:47:05+07:00
ถ้าจะฝึกนิสัยลูกหรือ าก้าด้ ก็ควรฝึกตั้งแต่เด็ก ไม่งั้นโตไปมันจะเป็นสันดานทำให้สังสอนยาก