คำตอบ

2014-02-03T23:46:35+07:00
สิทธิที่ท่านจะได้รับความเป็นธรรมในการเลือกทางเดินของท่านเอง