บริษัทแห่งหนึ่งผลิตเสื้อสำเร็จรูป ถ้าขายตัวละ 100 บาท จะขายได้ 5,000 ตัว แต่ถ้าขายตัวละ 80 บาท จะขายได้ 6,000 ตัว จงสร้างฟังก์ชัน f เมื่อ f(x) แทนจำนวนเสื้อที่ขายได้ (ตัว) และ x แทนราคาเสื้อหนึ่งตัว (บาท) โดย เป็นฟังก์ชันเชิงเส้น

1

คำตอบ

  • virunj
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-23T04:12:34+07:00