คำตอบ

2014-01-15T19:27:45+07:00
いっしょに 昼ごはん を たべませんか。 อ่านว่า อิชโชะนิ ฮิรุโก๊ะฮังโอ๊ะ ทะเบะมาเซ็นก๋า