ปัญญามีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญห้าบาทอยู่12เหรียญ ถ้านับเป็นจำนวนเงินแล้วไม่ต่ำกว่า300บาทจงหาว่ามีเหรียญห้าบาทอย่างน้อยกี่เหรียญ

1

คำตอบ

2014-01-15T19:52:01+07:00
X คือจำนวนเหรียญห้า 
5x คือจำนวนเงินของเหรียญห้าทั้งหมด
x+12 จำนวนเหรียญบาท

5x+x+12  มากกว่าหรือเท่ากับ      300
6x+12      มากกว่าหรือเท่ากับ      300
6x            มากกว่าหรือเท่ากับ     300-12
x              มากกว่าหรือเท่ากับ     288/6
x              มากกว่าหรือเท่ากับ     48

มีเหรียญห้ามากกว่าหรือเท่ากับ 48 เหรียญ    มีเหรียญห้าอย่างน้อย 48 เหรียญ