คำตอบ

2014-01-15T19:35:27+07:00
โต๊ะ คน ธูป แห สร้อย นาฬิกา ขวดน้ำ แก้ว ประดาษ ต้นไม้ ฯลฯ