1. สมการการสังเคราะห์แสงของพืช คือ

2.
แสง คือ


3.ปัศวภาควิโลม คือ

4. เสียง คือ

5. เราได้ยินเสียงชัดเจนที่สุดที่ของเหลว
แก๊ส หรือของแข็ง
6.ฟังเสียง85เดซิเบล8ชั่วโมงอันตรายหรือไม่

7. สายตาเอียงควรใช้เลนส์กาบกล้วยไหม

8.
30องศาเซลเซียสเท่ากับกี่องศาเคลวิน


9.รุ้งจันทรา คือ

10.ลักษณะของหิมะม้วนเป็นอย่างไร และหิมะม้วน คืออะไร

2

คำตอบ

2014-01-24T23:23:51+07:00
น้ำ + Co2 +คลอโรฟิลล์/แสงแดด ---> น้ำ + น้ำตาลกลูโคส + Co2
ปรัศวภาควิโลม คือเงาที่สะท้อนในกระจกเงาราบมีลักษณะกลับซ้ายเป็นขวา
2014-01-29T22:26:54+07:00
น้ำ + Co2 +คลอโรฟิลล์/แสงแดด
จะได้ ——> น้ำ + น้ำตาลกลูโคส + Co2

ปรัศวภาควิโลม คือ เงาที่สะท้อนในกระจกเงาราบ มีลักษณะกลับซ้ายเป็นขวา