คำตอบ

2014-01-24T14:40:31+07:00
    นามนวลน้องชื่อเตย   อาจจะเชยไปสักหน่อย
แต่หัวใจก็คอย               เฝ้าเก็บฝันอันสดใส
ยาวดีชื่อจริง                 เป็นขวัญมิ่งพิสมัย
อายุอาจน้อยไป          สิบห้าปีคอยพากเพียร

   ศักดินันท์ทองนี้   สกุลที่พ่อให้มา
เร่งอ่านเขียนศึกษา     เบญจมราชาลัย
หวังความรู้ที่มี          เสริมศักดิ์ศรีครั้งยิ่งใหญ่
ขอฝึกอีกมิไกล        ฝันที่รอพอเป็นจริง
"จะแต่งได้ต้องมีข้อมูลของคุณนะคะ เพิ่มข้อมูลให้จะง่ายขึ้นคะ "